1. Sin perjuicio de los requisitos que en materia de información se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información estará obligado a disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información:

a) EL REBOST DE CA BELARDO S.C.P, C/Rosers Nº25, L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) CP-43890. CIF-J55732267 i telèfon 6287888399.

b) Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad.
c) El número de identificación fiscal que le corresponda.

Este comerciante se compromete a no permitir ninguna transacción que sea ilegal, o se considere por las marcas de tarjetas de crédito o el banco adquiriente, que pueda o tenga el potencial de dañar la buena voluntad de los mismos o influir de manera negativa en ellos. Las siguientes actividades están prohibidas en virtud de los programas de las marcas de tarjetas: la venta u oferta de un producto o servicio que no sea de plena conformidad con todas las leyes aplicables al Comprador, Banco Emisor, Comerciante, Titular de la tarjeta, o tarjetas. Además, las siguientes actividades también están prohibidas explícitamente: "Venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años

Condicions generals de compra

Aquestes condicions generals de compra (en endavant, "Condicions generals de compra") regulen l'adquisició, a través del lloc web http://botigacabelardo.com per part dels clients del Rebost de Ca Belardo S.C.P. (en endavant, "Client"), i de l'empresa El Rebost de Ca Belardo S.C.P. (en endavant, "cabelardo"), dels productes oferts a través de la pàgina web. Aquestes Condicions generals de compra estan complementades per l'avís legal del web http://cabelardo.com, com a condicions generals d'accés i ús (en endavant, "Avís legal") que el Client ha de consultar a través de l'enllaç específic de l'Avís legal abans d'accedir a la botiga, i que queden acceptades amb l'acceptació de les Condicions generals de compra.
Les dades identificatives del responsable de la botiga són les que figuren a continuació: EL REBOST DE CA BELARDO S.C.P, C/Rosers Nº25, L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) CP-43890. CIF-J55732267 i telèfon 6287888399.


La Botiga Online
http://cabelardo.com es dedica a la venda en línea de vins, licors, caves i altres productes.Accés

Atès que els continguts i serveis del lloc web versen sobre begudes alcohòliques, l'accés a cabelardo.com només està permès a majors d'edat. Si us plau, si ets menor abandona immediatament el lloc web.
Preu
Els preus de tots els productes s'expressen en euros i inclouen l'IVA corresponent. Ca Belardo es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda.

Disponibilitat

Cabelardo actualitzarà al lloc web la disponibilitat de cada producte, però en el cas que el producte no estigui disponible després del processament d'una comanda, s'informarà al comprador per correu electrònic o per telèfon del lliurament de només una part de la seva comanda podent el mateix acceptar o cancel•lar la comanda. En qualsevol cas, el client rebrà la devolució de l'import parcial o complet en un termini màxim de 72 h.


Pagament

El pagament de la comanda es realitzarà a través del pagament en línea mitjançant targeta de crèdit VISA, MASTERCARD, o bé a través de transferència bancària al número de compte que Cabelardo proporcioni al client, juntament amb l'import i el número de comanda.
Cabelardo farà l'enviament de la corresponent factura al client quan aquest ho sol•liciti en emplenar les dades de contractació. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de la compra. Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d'un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies al protocol SSL. Així, Cabelardo garanteix la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptació, evitant la seva comunicació a tercers estranys a la relació jurídica, d'acord amb el que estableix la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Igualment, Cabelardo es reserva el dret de cancel•lar o rebutjar qualsevol comanda d'un client amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d'una comanda anterior. Cabelardo no té en cap cas accés a les seves dades bancàries ni les guarda en els seus servidors. Per aquest motiu, haurà de facilitar de nou cada vegada que faci una nova transacció a la nostra pàgina web. D'aquesta manera s'obté una doble protecció contra abusos i fraus.

Targeta de crèdit Visa o Mastercard
Transferència bancària